Home

Vezetői önértékelés jegyzőkönyv

Tovább: Jegyzőkönyv vezetői interjú javaslat- óvoda. Tovább: Jegyzőkönyv foglalkozás látogatás javaslat- óvoda. Tovább: Pedagógus önértékelési jegyzőkönyv -szülők- javaslat - óvoda. Vezetői önértékelés javasolt dokumentumok: Tovább: Önfejlesztési terv javaslat, pedagógus,vezető - óvod az intézményi önértékelés vezetői szintjét is a felsorolt vezetők esetében kell alkalmazni. A vezető ellenőrzésének célja az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselmélet Intézményi önértékelés-vezetői interjú Jegyzőkönyv javaslat Intézmény neve: Intézmény címe: Intézmény OM azonosítója: Vezetői interjú időpont: Intézményvezető neve: Az interjút végző pedagógus: A vezetői interjú javasolt kérdései Milyen az Ön intézménye? Fogalmazzon meg (emeljen ki) öt intézményi jellemzőt önértékelés lefolytatását (a kérdőívek generálását, a pedagógus önértékelését, jegyzőkönyvek feltöltését stb.) támogató informatikai felületen. Vezetői típusú önértékelés indítása - Az önértékelés típusának (Vezető) megadása (11. kép)

2017.évi önértékelési dokumentum minták (óvoda, általános ..

Pedagógus Önértékelés Intézményi elvárás rendszere 2018 Intézményi önértékelés intézményi elvárás rendszere 2018 Vezetői önértékelés intézményi elvárásrendszere 2018 Intézményi Esélyegyenlőségi Terv 2016 Gyakornoki szabályzat 2016. Korábbi hatályos dokumentumok. Munkaterv 2019-2020 Nyári nyitva tartás 2019. é Az intézményi önértékelés részeként minden pedagógus számára kétévente kötelező az önértékelés. A fent említett EMMI rendelet szerint: (2) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részét képező intézményi önértékelés területeit, szempontjait,módszereit és eszközrendszerét a hivatal dolgozza ki és az. A 2015. évtől, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere is. Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni

Vezetői önértékelés 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Önértékelési szempontok Intézményi elvárások Adaptált elvárások Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a gyermeki fejlődés eredmények javulását eredményezze? Részt vesz az intézmény pedagógia Az önértékelés időpontja: 2017. szeptember-október A fenti dátummal lebonyolított önértékelési eljárás értékelőlapjának megállapításai, az intézményi önértékelés keretében kitöltött kérdőívek eredményei, továbbá a feltöltött jegyzőkönyv alapján az az alábbi önfejlesztési tervvel zárjuk le az. 10. Vezetői önértékelési összesítő sablon 11. Intézményvezetői önfejlődési terv - Sablon 12. Az OH felületére feltöltendő Jegyzőkönyv (az önértékelés összegző dokumentumai) - Sablon + Önértékelési értékelési kézikönyv óvodák számára Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója LQIE4M5VJ5BJTULM Az eljárás típusa Önértékelés Az értékelt neve Cecei Általános Iskola Az értékelt azonosítója 038726001 Az új feladatok elemzésével kezdődik, ami vezetői szintű elemzést jelent. Ezt követi a vezetőtársak elé tárás, majd a nevelőtestülettel való. 10. Vezetői önértékelési összesítő sablon. 11. Intézményvezetői önfejlődési terv -Sablon. 12. Összegző vezetői önértékelő sablon. 13. Az OH felületére feltöltendő JEGYZŐKÖNYV (az önértékelés összegző dokumentumai) - Sablon + Önértékelési értékelési kézikönyv

Intézményi önértékelés BMSZC Verebély László Techniku

1. Az előző vezetői ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) adott vezetőre vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei Nem volt még ezt megelőző vezetői ellenőrzés. 1 Az intézményben hatékony önértékelés működik. Figyelembe veszik a kapott adatokat, azokat a fejlesztés alapjául használják fel. (vezetői és pedagógus interjú) 1.7.25. Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, a

Letölthető dokumentumok Baross ovi - Kindergarten Baross

 1. ősítés-tanfelügyelet-önértékelés hármas pillérnek alapvető jelentősége van
 2. <!-- Facebook Like Button v1.9.6 BEGIN [http://blog.bottomlessinc.com] --> <iframe src=http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmod-szer-tar.hu.
 3. Az önértékelés, tanfelügyeleti, szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi anyagban tároljuk CD/DVD lemezen, az OH támogató felületén. Az intézményi értékelések dokumentumait iktatás után vezetői irodában tároljuk

Önértékelés :: Bartfaijudi

Intézményi önértékelés intézkedési terve O0311720012017A001 Intézkedési terv kezdő dátuma: 2018.02.02. Önértékelési terv befejező dátuma: 2023.02.02. Kiemelkedő területek felsorolása Önértékelés területe Intézményünkben kiemelt figyelmet fordítunk a stratégiai és operatív tervek összehangolására Academia.edu is a platform for academics to share research papers Az önértékelés célja Az önértékelés fókuszában az intézmény pedagógiai munkájának minőségére leginkább hatást gyakorló, standardban leírt pedagógus, illetve vezetői kompetenciák és intézményi jellemzők állnak, az intézmény saját céljaival, a hozzájuk kapcsolódó elvárásaival együttesen

Oktatási Hivata

Önfejlesztési terv neve Vezetői önfejlesztési terv Önfejlesztési terv kezdő dátuma: 2017. március 14. Önfejlesztési terv befejező dátuma: 2021. június 15. Projekt neve Önértékelés Projekt célja, indokoltsága: Fejlesztendő területek meghatározása az intézményben keletkezett dokumentumok alapjá Tanfelügyelet - jegyzőkönyv •Rövid, egyszerű, a minősítésben használthoz hasonló jegyzőkönyv lesz. •Ami eddig a jegyzőkönyv volt, az mostantól Adatgyűjtő lap, amit ki lehet nyomtatni, lehet rá jegyzetelni, és az értékelés lezárása után meg kell semmisíteni. •Feltölteni csak a rövid jegyzőkönyvet kell Önértékelés Interjú 1.2.2.2. Munkatársi részvétel Indikátorok 1.2.2.3. Közösségi, társadalmi szerepvállalás Indikátorok 1.4. Az önértékelés érvényességi területe: Az intézmény összes működési folyamatára kiterjed. 1.5. Felelősségi körök: 1.5.1. Intézményvezető feladata: - betartás, betartatás 7.1 Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi anyag részeként elektronikusan tároljuk az OH informatikai támogató felületén. 7.2 Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi Az intézményi önértékelés gyakorlata, megvalósítása Az alkalmazottak, kiemelten a pedagógusok munkájának vezetői értékelése, a visszacsatolás, értékelés rendje és gyakorlata A mérési eredmények beépülése az intézmény oktató-nevelő tevékenységébe, az iskola mindennapjaiba és a működést meghatározó.

Önfejlesztési terv - Dokumentummint

 1. Önértékelések és tanfelügyeleti ellenőrzések: Vezetői önértékelés: Jegyzőkönyv; Intézményvezető tanfelügyeleti értékelése - 2019. Vezető önfejlesztési terve - 2019. Intézményi értékelés 2019
 2. ősítés - 2017 Thank you! Hogyan szervezzük a továbbiakat? Ne kapkodjunk, nincs mit elsietnünk! folyamatosan végezzük a
 3. Nyitott önértékelés vezetői helyzetértékelés; belső és külső intézménykép felmérése; 2. Az érdekelt felek (partnerek) azonosítása; 3. Partnerek igényeinek, elégedettségének felmérése; 4. Elemzések elkészítése, célok meghatározása; 5. Minőségi körök megalakulása; 6. Gondnoki iroda (Baleseti jegyzőkönyv.
 4. az önértékelési terv elkészítése az önértékelési feladatok kiosztása óralátogatás, interjú, online kérdőívek, dokumentumelemzés, feltöltési feladatok a pedagógusok és az intézményvezető önértékelésének lebonyolítása az eredmények feltöltése az informatikai rendszerbe A

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáró Ha intézményében sor kerül a 2016. évben intézményvezetői/vezetői ellenőrzésre, előtte az intézményvezetői/vezetői önértékelést is le kell folytatni. b) Intézményvezetői/vezetői önértékelés esetében a tanfelügyeleti látogatást megelőző 15. napig az alábbi feladatok elvégzése szükséges

Vezetői önértékelés - segédanyag-csomag a tervezéstől a

 1. őségi kör
 2. b) Intézményvezetői/vezetői önértékelés esetében a tanfelügyeleti látogatást megelőző 15. napig az alábbi feladatok elvégzése szükséges: intézményvezetőre/vezetőre vonatkozó intézményi elvárásrendszer elkészítése (elvárások, szempontok, amelyek alapján az intézményi illetve tanfelügyeleti önértékelés is.
 3. dig egy tanévre szól. 3. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv hatálya: A 2018/2019-es tanév 4

Vezetői önértékelés Megfigyelendő, értékelendő területek, értéke-lési feladatok, felelősök meghatározása. évente Összegzően megfigyelendő, értékelendő terü-letek, értékelési feladatok, felelősök meghatá-rozása. 2. évbe önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai a.) Az előző vezetői ellenőrzés (tanfelügyelet, szaktanácsadó) és az intézményi önértékelés adott vezetőre vonatkozó értékelőlapjai a.) Pedagógiai program b.) Nevelési-tanulási ütemterv, tematikus tervek és az éves, dokumentumai b.) Vezetői pályázat. vezetői önértékelés. Gyermekvédelmi tevékenység x Az intézményvezetés ellenőrző és értékelő tevékenysége Legitimációs záradék / jegyzőkönyv x Használhatóság (tartalomjegyzék, áttekinthetőség, formai igényesség, fűzés/kötés)

VEZETŐI önértékelés - segédanyag-csomagok a tervezéstől a

Vezetői önértékelés - a 2. és 4. évben o Az intézményvezető értékelése a munkacsoport három tagjának bevonásával. o A: interjúk, jegyzőkönyv o B: dokumentumelemzés, kérdőívek, tájékoztatás o C: dokumentumelemzés o A vezető 04.30-ig elkészíti a saját önértékelését Az intézményi, pedagógus és vezetői önértékelés fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a pedagógiai munka minősége áll. Területei: Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a szakértő Az intézményi, pedagógus és vezetői önértékelés fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a pedagógiai munka minősége áll. Területei: A szervezet (intézmény) vagy az egyén (pedagógus, vezető) tevékenységeinek, kompetenciáinak és eredményeinek - A vezetői önértékelés során nem kerül sor óralátogatásra. Ugyanakkor annak meghatározásához, hogy önértékelés egy-egy fázisa mikor induljon, a felületnek szüksége van egy technikai időpontra, ez lesz az Önértékelési óralátogatás dátuma. Az Önértékelés

Intézményi önértékelés

Vezetői önértékelés - segédanyag-csomagok a tervezéstől a

Vezetői önértékelés A vezetői ciklus 2. és 4. évében történik, és az igazgató munkájának átfogó értékelését foglalja magában. A dokumentumelemzést az önértékelési csoport munkatársai végzik az útmutató szempontjai alapján. A tapasztalataikat az Oktatási Hivatal informatikai rendszerében rögzítik a vezetői portfólió, az Nkt. 69.§ (4) bekezdése által előírt, a tantestület és a szülők körében lebonyolított kérdőíves felmérés és az önértékelés eredményei alapján átfogó képet alkotnak az érintett vezető munkájáról, azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit Az intézményi, pedagógus és vezetői önértékelés fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a pedagógiai munka minősége áll. Területei: Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során • Önértékelési jegyzőkönyv 2. Önértékelést támogató munkacsoport Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy munkacsoport irányítja. A csoport létszáma 3 fő, akik az 1. sz. mellékletben található szervezeti diagram mentén végzik a feladatukat SZTEJKI INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM 2015-2020 4 1. mellékletben szereplő formában - Tagintézményi önértékelési tervek készülnek. - Az öt évre szóló Intézményi önértékelési programot az intézmény nevelőtestülete véleményének kikérésével a főigazgató adja ki, rendelkezései

Az intézményvezetői tanfelügyelet eredménye - Bogyiszlói

önértékelés pedagógusra vonatkozó részei. ÖSSZEHASONLÍTÁS 3. jegyzőkönyv fejleszthető döntését (PSZFT) területeket jegyzőkönyvben magasabb vezetői, vezetőimegbízással rendelkező alkalmazott, B) MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS ESETÉBEN ba 2. A vezetői önértékelés ütemezése, a vezetői önértékelés elvárás rendszerének véglegesítése 2017. november, december 2018. január igen Megjegyzés: A Vadvirág Körzeti Óvoda vezetői önértékelési szempont sora véglegesítésre és feltöltésre került az Oktatási Hivatal rendszerébe Az intézményi önértékelés 2019. 10. 24-én zárult, így az intézkedési tervben megfogalmazott önértékelés tapasztalatai leghamarabb a 2020/2021. tanévre szóló tervezési dokumentumokban fognak megjelenni. 1.1.6. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel önértékelés során készült adat, jegyzőkönyv. A pedagógus önfejlesztési tervet ír, és feltölti a felületre ÁPRILIS Pedagógus önértékelés 3. A feladatok delegálása a BÖCS tagoknak. A kijelölt pedagógus tájékoztatása. Az általa készített dokumentumok elemzése. Interjúk a pedagógus kollégáival

Az Önértékelés konkrét feladatit, az önértékelés éves és öt éves terve határozza meg. 2) OH ELLENŐRZÉSEK 2017-ben intézményvezetői, intézményi 3) A 2016. márciusában elfogadott továbbképzési ütemezéshez szükséges anyagi erőforrás, helyettesítés biztosítása 4 eszterhÁzy kÁroly fŐiskola tanÁrkÉpzÉsi És tudÁstechnolÓgiai kar a kÖzn v lÉsi rn szr p aÓiai, szakmai llnŐrzÉsi rendszere lsp_tk102g4. hasonlÍtsa Össz a szaktanÁ sa Ás És a tan lÜylt rn szrÉt oktatÓ neve: ÜtŐnÉ dr.visi judit kÉszÍtette: lipusz pÉter (hbgmnc) tankerÜleti-igazgatÁsi vezetŐ pedagÓgus szakvizsga 2014/2015.. A vezetői értékelésről és a tanévzáró értekezletről jegyzőkönyv készül, melyet a fenntartónak meg kell küldeni. Határideje: június 30. A vezetői értékelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a tantestületnek legalább 51 %-a elfogadta. A vezetői értékeléshez felhasznált dokumentumok A CAF szerinti önértékelés folyamatleírás értelmében az önértékelés gyakorisága 2 év, amit célszerű az önkormányzati ciklus elején és végén elvégezni. Indokolt esetben az önértékelés gyakorisága változtatható. Jelentős átszervezés előtt áll a szervezet, ezért vezetői döntés született arról, hogy csak JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 27-én Van önértékelés és vezetői értékelés. Valójában a felét adja a dolgozó magának, másik felét a vezető, 0-3 pont közötti az értékelés. Ebből hogy lehet 8

JEGYZŐKÖNYV amely készült 2015. november 14. napján 10.00 órai kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar Szó lesz a költségvetésről, a minősítés-tanfelügyelet-önértékelés rendszeréről, az Alapszabály módosításról, a választásokról. A következő évben - a vezetői önértékelésre vezetői ciklusonként egyszer. A VEZETŐI TRÉNINGEKET ÉS A VEZETÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREKET SOK EMBER •intézményi önértékelés vizsgálata tartalmazó jegyzőkönyv Látogatása •legalább 5 évente •előre bejelentett időpontban Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet . Szolnok Városi Óvodá (önértékelés, a PSZE részletes szabályozása) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló . 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet (a minősítés rendszere Vezetői ellenőrzés. 5.4.2. Irányított önértékelés. 5.4.3. Éves értékelés. iskola titkár Javítóvizsga jegyzőkönyv Igazgató helyettesi. Sz. Tevékenység, az önértékelés folyamata Felelős Eszköz/módszer Produktum 1. előkészítés, tervezés Az önértékelés célja, területeinek áttekintése, azonosítása. Isten áldását kérem az együtt megimádkozott vezetői döntéseinkre az idei tanévünkben is. IKT kompetencia területén az intézményi elvárt indikátorok teljesítése. százalékos mutatók az intézményi önértékelés táblázatban. folyamatos szóbeli tájékoztatás után a javítások elvégzése Jegyzőkönyv.

Nyelv és Tudomány- Főoldal - Megkapták az „egyszerűsített

Siła jest Kobietą! Blog Moniki Butryn o Kobietach, kobiecości, rozwoju, modzie, wizerunk A tanfelügyeleti látogatást megelőző 15. napig az alábbi feladatok elvégzése szükséges: • intézményvezetőre/vezetőre vonatkozó intézményi elvárásrendszer elkészítése • kérdőíves felmérések(nevelőtestületi, szülői, vezetői önértékelő kérdőív) • jegyzőkönyv feltöltése: • Dokumentumelemzés. Az Önértékelési kézikönyvben foglaltak alapján a folyamat végén a vezetői önértékelésben a jegyzőkönyv és az indikátorok mentén történő értékelés után Vezetői önfejlesztési tervet, az intézményi önértékelés után pedig Intézkedési tervet kellett készíteni

Lóczi Tünde óvodai szakértő, közoktatási szakért

A vezetői program méréseken alapuló önértékelés alapján; az int. munkáját folyamatosan ellenőrzi, méri, ezt beépíti a célok meghatározásakor. 3.2. Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. Konzultatív vezetői magatartás, a kollégák véleményalkotásához információt biztosít Ellenőrzési jegyzőkönyv, súlyos hiányosság 36. F. A belső ellenőrzési jelentés szerkezetére, tartalmára vonatkozó előírások 37 vezetői ellenőrzés - a vezetők által végzett felügyelet és felülvizsgálat, beleértve a költségvetés és a teljesítmény összehasonlítását, rendkívüli jelentéseket, és a. - vezetői tevékenységemmel, mesterprogramom megvalósításával hozzájáruljak az képzés dokumentációja, jegyzőkönyv stb.) - egyéni fejlesztési tervek - feljegyzés konferenciáról, szakmai értekezletről - féléves értékelés dokumentumai, reflexiók - Önértékelés: az I. részterv értékelő dokumentációja (egy.

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési ..

a vezetői önértékelés. 4. A vezetői kör elvégzi a klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítését: - meghatározza a vizsgálat célját, - a feldolgozásban részt vevők körét, - a vizsgálatba bevontak körét, - a vizsgálat helyét, idejét, - a feldolgozás határidejét. 5 A vezetői interjú kérdései a Szalézi Gimnáziumban a pedagógusok önértékeléséhez. Önértékelés. Az értékelt neve. Az értékelt azonosítója. 7. Az adatgyűjtés módszere. Megfigyelés. a jegyzőkönyv készítője. Author: Gábor Petrócz A vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Min.ügyi kézikönyv 1 év Igazgató Korrekciós javaslatok Mk. vez Min.ügyi kézikönyv 1 év Igazgató Jegyzőkönyv az elfogadásról Jegyzőkönyv vezető. Intézményi önértékelés. Az. önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának eredményességét. vezetői program/pályázat, szakmai alapdokumentum, SZMSZ, éves munkatervek és beszámolók), és az intézményekben jegyzőkönyv készítése, átadása az informatikai felületet kezelő ÖT A egyetemi önértékelés elkészült. Az önértékelést a Szenátus elfogadta (emlékeztető a szenátusi ülésről). 11. A folyamat dokumentálása, feljegyzések Kari önértékelések. Egyetemi önértékelés. Szenátusi jegyzőkönyv az önértékelés elfogadásáról. LB jelentés az intézményi akkreditációs eljárásról. 12

A vezetői kör az irányított önértékelés összegzett eredményei alapján előkészítette a vezetői interjút. Az igazgatóhelyettesek a vezetői interjú kérdései alapján lefolytatták az interjút, melynek szempontjai a kihívásokban felvett ellentmondások, az erősségek-gyengeségek valamint a fejlesztési javaslatok vezetői interjú Lehetőség nyílik a jegy-zőkönyv feltöltésére. Értékelési fázis A jegyzőkönyv feltöl-tése után az önérté-kelő kitöltheti az önértékelést. 3. Önértékelés kitöltése online: a jegyzőkönyv feltöltését követően áttekinti a kérdő-ívezés eredményeit és a jegyzőkönyv tartalmát, eze Önértékelés: A szervezet vagy az egyén - vezető és pedagógus - tevékenységeinek, képességeinek, tudásának, viselkedésének, eredményeinek kritikai megítélése önmaga. Vezetői interjú a pedagógus munkájának önértékeléséhez ( 10. Pedagógus önértékelési összesítő sablon ( 11 Intézményi önértékelés . Kedves Szülők! A magyar köznevelési rendszer minőségének - hatékonyság, eredményességi és méltányossági mutatóinak - javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési rendszert vezetett be Tagintézmény-vezetői pályázat 2016. Tantermen kívüli, digitális munkarend eljárásrend Önértékelés Önértékelési Kézikönyv szakképző intézmények számára NYSZC Önértékelési Szabályzat Jegyzőkönyv a pedagógus önértékeléséről Önfejlesztési terv sablonja Felvételizőknek Nyolcadikosokna

A Vezetői teljesítményértékelő lap-ot kitölti: a vezető beosztású pedagógus dolgozó önértékelés formájában; az intézmény vezetője; név nélkül a vezető beosztású pedagógus dolgozó irányítása alatt foglalkoztatott pedagógus dolgozók Felel az összegző jegyzőkönyv (7.sz. melléklet) elkészítéséért és feltöltéséért. Figyelemmel kíséri a vezetői önértékelés, önfejlesztési terv rendszerbe való feltöltésének és zárásának folyamatát. - A dokumentumelemzést végző feladata (ez lehet a vezető maga is) A jegyzőkönyv alapján elvégzi az önértékelést az önértékelési felületen. 9. Az igazgatóval egyeztetve elkészíti fejlesztési tervét. A munkaközösség-vezető feladatai az önértékelés során (Ld.: A vezetői interjú kérdései a pedagógus munkájának önértékeléséhez) Tartalom intézményi, pedagógusi, vezetői önértékelés elvégzését; a pedagógusminősítéssel kapcsolatos feladatok megoldását. A mindennapi pedagógiai munka lényege a gyermek, a vele való foglalkozás. A 2017/2018-as tanévben a fenti alapelvet követve valósítjuk meg munkatervünkben meghatározott feladatainkat

Vezetői célok a minőségfejlesztés során. Tervezés. Éves munkaterv. Vezetői ellenőrzés, értékelés, mérés Teljes körű intézményi önértékelés. Intézményi önértékelés célja. Intézményi önértékelés rendszere, módszerei balesetvédelmi vizsgálata -jegyzőkönyv Óvodavezető, Évente 2-3 alkalommal. A teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszerei Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv a Szennyvízkezelő és Szolgáltató Kft-nél megtekinthető. A gyermek környezetében meghibásodott eszközöket haladéktalanul eltávolítjuk. Vezetői feladatokat ellátók, óvodapedagógusok. Az önértékelés az Oktatási Hivatal által jóváhagyott önértékelési kézikönyv óvodák számá-ra 4.3.3 az intézmény önértékelésének területei, módszerei, eszközei, folyamatszabályozása alapján valósult meg. Az önértékelés 2017. október 02-án zárult

(DOC) Iktatószám: Intézményi Önértékelési Program (MINTA

A vezetői önértékelés elkészítése Intézményi programfelelős Intézményfelelős. Igazgató, igazgatóhelyettesek. Vezetői kör Vezetői kör + aktív mag 4. A klímatesztekkel való vizsgálat módszertani előkészítése Intézményi programfelelős Intézményfelelős Jegyzőkönyv Az interjú lebonyolításában részt. Szent Benedek Katolikus Általános Iskola honlapja. Az iskola fenntartója a Szombathelyi egyházmegye. Az iskola címe: Celldömölk 9500 József Attila utca 2

A jegyzőkönyv magában foglalja még az − előkészítési szakaszt: a kapcsolatfelvétel, kapcsolatfelvétel időpontja, módja, személye; az önértékelés áttekintése, az intézményi önértékelés dokumentumai (az informatikai felületen elérhetőek voltak-e?); amennyiben nem, milyen módon történt a hiánypótlás eredményeként megszülető zárójelentés, jegyzőkönyv, vezetői átvilágítási eljárások, a háromévenkénti szervezeti önértékelés dokumentumai, folyamatai, eredményei nem találhatók meg sem a honlapon, sem a látogató bizottság számára létrehozott webes felületen.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM . ÉS . MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE. 2010/2011. Intézmény OM - azonosítója: 034452. Megbízott Intézményvezető: Juhász Tünd

 • Eladó használt országúti kerékpár.
 • Jazzy rádió lejátszási lista.
 • Hipervándor 2 teljes film magyarul.
 • Öngyilkos osztag.
 • Konyhai munkalap árak ikea.
 • Benzol szigma kötés.
 • Régi hordó hasznosítása.
 • Szalsza teljes film magyarul.
 • Bio citrom ára.
 • 2 tűzoltó tömlő.
 • Barokk kert.
 • Ikea evőeszköz.
 • Essemm életkora.
 • Harkány gyógyfürdő orvosi rendelés.
 • Supernatural: bloodlines.
 • Leesett rendszámtábla.
 • A jó palócok film.
 • Együttműködési megállapodás minta cégek között.
 • Ford GT 1966.
 • Hogyan táncolják a latin amerikai táncokat.
 • Hamvak tengerbe szórása.
 • Scratch játék készítés.
 • A ház amit jack épített zene.
 • Skócia útlevél.
 • Macska ellés jelei.
 • Balea hajhab.
 • Bubba Gump sapka.
 • Angol aukciós oldalak.
 • Life coach képzés pécs.
 • Számrajz.
 • Használt monitor vatera.
 • Tankini triumph.
 • Láb vizesedés elleni gyógyszer.
 • Az igazi kaland teljes film magyarul videa.
 • Letojt tyúkok eladók.
 • Tág pupillák drog.
 • Nukleinsavak a kozmetikában.
 • Chevrolet 7 személyes új ára.
 • Windows 10 64 bit themes.
 • Akciós android alkalmazások.
 • Gépi anyagmozgatás szabályai.